Živočišná výroba

Naše společnost je díky nadmořské výšce ve které hospodaří, zaměřena na chov krav bez tržní produkce mléka.

Pastevní areály společnosti mají rozlohu 220 ha a nacházejí ve třech katastrech. Přes zimu stahujeme chovaná zvířata na takzvaná zimoviště a to ve Vysokých Žibřidovicích a Žlebu. Pastvou zvířat chceme přispět k jejich přirozenému chování a pohybu venku. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem zajistíme jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci. Zásahy lidského faktoru omezujeme na minimum.

Na pastvinách zachováváme všechny ekologicky stabilní krajinné prvky jako jsou remízky, meze, aleje. Chovaná zvířata je pak používají jako úkryty před špatným počasím, nebo jako přirozený stín v horkých letních měsících. I v živočišné výrobě se řídíme zásadami ekologického chovu.

Společnost má 150 ks krav základního stáda, původně českého strakatého plemene, které překřižujeme masnými plemeny. V současné době používáme v přirozené plemenitbě býky plemene Hereford, Piemontese a Blonde d’Aquitaine.

Fotogalerie