Rostlinná výroba

Rostlinná výroba společnosti je svým charakterem zaměřena na zajištění krmivové základny pro chovaná zvířata. Území na kterém hospodaříme je značně členité a průměrná nadmořská výška je zde 550 – 600 m n.m. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7,1°C a úhrn srážek činí 800 – 900 mm za rok. Při sklizni používáme ekologicky šetrné technologie. Sečené pícniny buď sušíme, nebo senážujeme. Seno balíme do kulatých balíků, senáž konzervujeme taktéž v kulatých balících zabalených do PE folie. Každým rokem se snažíme část porostů obnovit tak, abychom si zabezpečili dostatek krmivové základny a hlavně, abychom dostaly vyprodukovaná statková hnojiva tam kam patří, tedy do půdy. Tím zlepšujeme její stav. Na našich loukách a pastvinách hospodaříme ekologicky a naši činnost každoročně kontroluje kontrolní organizace KEZ o.p.s. S využitím strojní a pracovní kapacity rostlinné výroby nabízíme ostatním farmářům, drobným pěstitelům a soukromníkům poskytování zemědělských služeb, zahrnujících kompletní sklizňové práce. Ceny jsou smluvní a vycházejí z platného ceníku na příslušný kalendářní rok.