Jsme ekologická farma

Zakládáme si na udržení a zlepšení úrodnosti půdy s využitím místních přírodních zdrojů. Pro chov skotu vytváříme podmínky, které jsou v souladu s jejich fyziologickými a ekologickými potřebami. Splnění těchto podmínek z naší strany podléhá přísné kontrole.

Jsme také hrdými nositeli regionální značky Jeseníky originální produkt, která vyjadřuje tradici a sounáležitost s regionem.

Produkt ekologického zemědělství

Ekologické Zemědělství
Biovýrobky EU

Jeseníky originální produkt

Poslední aktuality

Statek Winter v.o.s.

se sídlem ve Vysokých Žibřidovicích, je rodinnou společností, která vznikla 3.12.2019. Společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou a hospodaří v katastrech Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy, Žleb a částečně v katastrálním území Kopřivná. Výměra obhospodařované plochy je 400 hektarů a 99 % výměry tvoří louky a pastviny.

Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemných krmiv a zabezpečení krmivové základny pro chovaná zvířata na zimní období. Dle potřeby jsme schopni zabezpečit i drobné služby pro okolní farmáře a instituce. Společnost hospodaří v režimu ekologického hospodaření na celé své výměře a je každoročně kontrolována a certifikována společností KEZ o.p.s.

Nosným programem společnosti je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v oblasti podhůří Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních technologií při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům.

Společnost provozuje porážku a bourárnu masa a námi prodávané maso necháváme zrát 30 dní. Můžeme porážet skot a jatečná jehňata. Po dohodě jsme schopni zásobovat restaurace, regionální prodejny ale i drobné spotřebitele.

Kontaktujte nás

Pro poptávku nebo dotazu našich služeb nás kontaktujte

    Tato stránka je chráněna nástrojem reCAPTCHA od Google Privacy Policy and Terms of Service apply. (Privacy Policy a Terms of Service).