Jsme ekologická farma

Zakládáme si na udržení a zlepšení úrodnosti půdy s využitím místních přírodních zdrojů. Pro chov skotu vytváříme podmínky, které jsou v souladu s jejich fyziologickými a ekologickými potřebami. Splnění těchto podmínek z naší strany podléhá přísné kontrole.

Jsme také hrdými nositeli regionální značky Jeseníky originální produkt, která vyjadřuje tradici a sounáležitost s regionem.

Produkt ekologického zemědělství

Ekologické Zemědělství
Biovýrobky EU

Jeseníky originální produkt

Poslední aktuality

Aktualizace ceníků služeb pro rok 2023

Aktualizace ceníků služeb pro rok 2023

Vážení zákazníci, s platností od 1. 1. 2023 navyšujeme ceny našich služeb v rostlinné a živočišné výrobě. Zároveň, z důvodu zachování si kvality našeho BIO vyzrálého hovězího masa a zvyšování cen energií jsme nuceni navýšit i ceny v rámci prodeje masa. Nové ceníky služeb včetně prodeje masa naleznete na těchto odkazech: Děkujeme za pochopení. Statek Winter v.o.s.

Uzavření poptávek BIO vyzrálého hovězího masa 2022

Uzavření poptávek BIO vyzrálého hovězího masa 2022

Vážení zákazníci, dne 5. 12. 2022 budeme uzavírat poptávky BIO vyzrálého hovězího masa pro rok 2022. Poptávky přijaté do tohoto termínu budou vyřízeny do konce roku 2022. Poptávky přijaté po 5. 12. 2022 budeme z kapacitních důvodů vyřizovat až po novém roce. Děkujeme za pochopení! O znovuotevření a příjmu poptávek v novém roce 2023 Vás…

Regionální potraviny do školních jídelen!

Regionální potraviny do školních jídelen!

Školáci v našem regionu budou ve školních jídelnách jíst z regionálních produktů. Tento pilotní projekt vzniká ve spolupráci MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov. Statek WINTER v.o.s. se bude účastnit výběrového řízení na dodavatele BIO vyzrálého hovězího masa do pilotních škol. Zároveň tento smysluplný projekt vnímáme jako výchovu dětí a celé společnosti k využívání regionální produkce. Více…

Statek Winter v.o.s.

se sídlem ve Vysokých Žibřidovicích, je rodinnou společností, která vznikla 3.12.2019. Společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou a hospodaří v katastrech Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy, Žleb a částečně v katastrálním území Kopřivná. Výměra obhospodařované plochy je 400 hektarů a 99 % výměry tvoří louky a pastviny.

Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemných krmiv a zabezpečení krmivové základny pro chovaná zvířata na zimní období. Dle potřeby jsme schopni zabezpečit i drobné služby pro okolní farmáře a instituce. Společnost hospodaří v režimu ekologického hospodaření na celé své výměře a je každoročně kontrolována a certifikována společností KEZ o.p.s.

Nosným programem společnosti je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v oblasti podhůří Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních technologií při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům.

Společnost provozuje porážku a bourárnu masa a námi prodávané maso necháváme zrát 30 dní. Můžeme porážet skot a jatečná jehňata. Po dohodě jsme schopni zásobovat restaurace, regionální prodejny ale i drobné spotřebitele.

Kontaktujte nás

Pro poptávku nebo dotazu našich služeb nás kontaktujte

    Tato stránka je chráněna nástrojem reCAPTCHA od Google Privacy Policy and Terms of Service apply. (Privacy Policy a Terms of Service).