Představení ekofarmy

Jsme ekologická farma

Zakládáme si na udržení a zlepšení úrodnosti půdy s využitím místních přírodních zdrojů. Pro chov skotu vytváříme podmínky, které jsou v souladu s jejich fyziologickými a ekologickými potřebami. Splnění těchto podmínek z naší strany podléhá přísné kontrole.

Jsme také hrdými nositeli regionální značky Jeseníky originální produkt, která vyjadřuje tradici a sounáležitost s regionem.

Produkt ekologického zemědělství

Ekologické Zemědělství
Biovýrobky EU

Jeseníky originální produkt

Poslední aktuality

Statek Winter v.o.s.

Statek Winter v.o.s. je rodinnou společností, která vznikla 3.12.2019. Společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou a hospodaří v katastrech Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy, Žleb a částečně v katastrálním území Kopřivná. Výměra obhospodařované plochy je 400 hektarů, přičemž 99 % výměry tvoří louky a pastviny.

Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemných krmiv a zabezpečení krmivové základny pro chovaná zvířata na zimní období. Dle potřeby jsme schopni zabezpečit i drobné služby pro okolní farmáře a instituce. Společnost hospodaří v režimu ekologického hospodaření na celé své výměře a je každoročně kontrolována a certifikována společností KEZ o.p.s.

Nosným programem společnosti je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v oblasti podhůří Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních technologií při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům.

Společnost dále provozuje certifikovanou BIO porážku a bourárnu masa. Námi prodávané maso necháváme zrát minimálně 30 dní. Po dohodě jsme schopni zásobovat restaurace, regionální prodejny ale i drobné spotřebitele.

Kontaktujte nás

Pro poptávku nebo dotazu našich služeb nás kontaktujte

    Tato stránka je chráněna nástrojem reCAPTCHA od Google Privacy Policy and Terms of Service apply. (Privacy Policy a Terms of Service).